Privat Bolig Salg er lagt ned pga. lite aktivitet og mer fokus på www.norapps.no.